Pilih Kaya atau Miskin?


Ahmad dengar kajian dari radio. Ustadz pas banget sedang membahas masalah yang sedang menjadi “hot” topik di rumah.

Ahmad disuruh milih:
Mau jadi orang kaya tapi tertahan 500 tahun sebelum masuk surga, sampai orang-orang miskin yang ahli surga masuk dulu ke dalam surga, atau mau jadi orang miskin tapi  masuk surga duluan? Baca lebih lanjut

Iklan

Kurikulum Aqidah 3-5 th (update)


Kurikulum  AQIDAH
Sasaran usia:  3-5 th

A. Mengenal 3 Landasan Aqidah

1. Mengenal Tuhan (Alloh)
– Mengetahui siapa Tuhannya?
– Mengetahui Alloh dimana?
– Mengenal ‘Arsy
– Mengetahui ciptaan-ciptaan Alloh
– Mengetahui Alloh yang mengatur segala urusan
– Mengenal hakikat penciptaan manusia
2. Mengenal Agama Islam
– Mengetahui apa agamanya?
– Mengetahui Islam agama yang paling benar
– Mengenal rukun islam
3. Mengenal Nabi Muhammad
– Mengetahui siapa Nabinya?
– Mengetahui nasab Nabinya
– Mengetahui apa yang diajarkan Nabinya Baca lebih lanjut

Arkaanul Iman


 

RUKUN IMAN


Rukun iman ada 6, yaitu:

1. Iman kepada Alloh

– Beriman kepada wujud Alloh, bahwa Alloh itu ada. Seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini tidak begitu saja ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakannya, yaitu Alloh

– Beriman kepada Rububiyah Alloh, Alloh sebagai pencipta, pemilik, pengatur segala sesuatu

– Beriman kepada Uluhiyah Alloh, hanya Alloh sajalah yang berhak diibadahi

– Beriman kepada Asma’ dan Sifat Alloh yang mulia, Alloh memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna dan baik, antara lain:

> Al Kholiq (Maha Pencipta)

> As Sami’ (Maha Mendengar)

> Al ‘Alim (Maha Mengetahui)

> Ar Roziq (Maha Pemberi Rizki)

> Al Ghoniy (Maha Kaya)

> Ar Rohman (Maha Pemurah)

> Ar Rohim (Maha Penyayang)

> Al ‘Aziz (Maha Perkasa)

> Al Hakim (Maha Bijaksana)

Baca lebih lanjut

3 Landasan Aqidah


TIGA LANDASAN AQIDAH


1. Mengenal Tuhan

Tuhan kita adalah Alloh, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya

Alloh tidak memiliki anak (tidak melahirkan), dan tidak juga dilahirkan

Alloh yang menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya

Alloh yang mengatur segala urusan makhlukNya

Alloh yang menciptakan jin dan manusia agar menyembah kepadaNya, tidak menyekutukan dengan selainNya


2. Mengenal Agama Islam

Agama kita adalah islam, agama yang paling benar, dan Alloh tidak menerima agama selainnya

Islam adalah agama yang diridhoi Alloh untuk semua manusia

Di dalam islam terdapat rukun-rukun agama, rukun (amal yang terbesar) islam ada 5 yaitu:

Sy       1. Syahadatain

2. Mendirikan sholat

3. Mengeluarkan/ memberikan zakat, yanitu sejumlah harta tertentu yang disodaqohkan oleh seorang muslim sebagai tanda syukur kepada Alloh

4. Berpuasa, yaitu menahan diri tidak makan dan tidak minum sepanjang siang sejak fajar sampai maghrib pada bulan romadhon

5. Haji, yaitu pergi ke Baitulloh (Ka’bah) Masjidil Harom di Makkah Saudi Arabia, dengan melaksanakan ibadah-ibadah tertentu

3. Mengenal Nabi Muhammad

Nabiku adalah Muhammad bin ‘Abdillah bin ‘Abdil Muththolib Al Hasyimi Al Quraisy

Nabi Muhammad sholallohu ‘alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang diutus Alloh, tidak ada lagi nabi setelah beliau

Alloh mengutus Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia untuk mengajarkan islam

Beliau memerintahkan kepada kita agar melakukan segala bentuk kebaikan dan melarang segala bentuk kejelekan


Pelajaran Aqidah (3)


PELAJARAN AQIDAH (3)

  • Apakah islam itu?

    Jawab: Islam adalah berserah diri pada Alloh dengan mengesakanNya dalam ibadah, tunduk dengan ketaatan, dan berlepas diri dari syirik dan pelaku kesyirikan

  • Ada berapa rukun islam itu? Sebutkan!
    Jawab: Ada 5. Mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan romadhon, dan menunaikan haji ke Baitulloh bila mampu

  • Apakah iman itu?

    Jawab: Mempercayai, yang dibuktikan dengan ucapan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan

  • Apakah iman bisa berkurang dan bertambah? Baca lebih lanjut

Shiroh Nabi (Bagian 2)


Nasib sumur zam-zam

Setelah berlalu masa yang panjang dengan segala yang terjadi, sumur zam-zam pun akhirnya dipenuhi pasir. Sumur itu menjadi tersembunyi, dan tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tahun demi tahun berlalu… Bersamaan dengan itu, orang-orang Arab telah melupakan segala yanng telah terjadi. Begitu pula, mereka telah melupakan peribadahan mereka kepada Alloh…

Patung-patung Dalam Ka’bah

Sepulang dari perjalanan, orang-orang Arab membawa patung-patung berhala. Lalu mereka meletakkan berhala-berhala itu di dalam Ka’bah. Mulailah mereka beribadah kepada patung-patung itu dan mendekatkan diri kepadanya. Orang pertama yang membawa patung bernama ‘Amr bin Luhay. Patung-patung di dalam Ka’bah pun menjadi semakin banyak, sampai akhirnya berjumlah 360 patung.

Baca lebih lanjut

Shiroh Nabi Muhammad


(Bagian 1)

Sebagai anak muslim tentu harus tahu dan mengenal siapa Nabi Muhammad (shollallohu ‘alaihi wasallam). Rosululloh bersabda,

Tidaklah seseorang beriman hingga aku lebih dicintai daripada anaknya, orangtuanya, dan seluruh manusia.” (HR. Bukhori dan Muslim)

Ibrohim Bapak Para Nabi

Nabi Ibrohim ‘alaihissalam adalah bapaknya para Nabi. Beliau hidup bersama keluarganya di bumi Palestina. Istrinya bernama Hajar, dan anaknya bernama Ismail. Alloh memerintahkan Nabi Ibrohim agar membawa anak dan istrinya ke bumi Hijaz.

Baca lebih lanjut